NL:Elke dag komen er nieuwkomers Nederland binnen via verschillende routes, zoals via de zee, via mensenhandel, ons doel is ervoor te zorgen dat vrouwen en kinderen niet verstrikt raken in eeuwig leed. We bieden voedzame maaltijden voor gezinnen, die voorzien in basisbehoeften die zijn; onderdak, voedsel en kleding voor kwetsbare gezinnen in Amsterdam Zuidoost. Ook staan wij vrouwen bij met juridische contacten met advocaten.
EN: Every day newcomers enter the Netherlands through different routes, such as through the sea, through human trafficking, our goal is to ensure that women and children do not become entangled in eternal suffering. We provide nutritious meals for families, covering basic needs which are; shelter, food and clothing for vulnerable families in Amsterdam Zuidoost. We also assist women with legal contacts with lawyers.
NL: Basisbehoeften komen ook op de eerste plaats! Kleding, voedsel en onderdak zijn een integraal onderdeel van GMI. We zorgen ervoor dat kwetsbare kinderen hun basisbehoeften niet missen EN: Basic needs also come first! Clothing, food and shelter are an integral part of GMI. We ensure that vulnerable children do not miss their basic needs
NL: Basisbehoeften komen ook op de eerste plaats! Kleding, voedsel en onderdak zijn een integraal onderdeel van GMI. We zorgen ervoor dat kwetsbare kinderen hun basisbehoeften niet missen EN: Basic needs also come first! Clothing, food and shelter are an integral part of GMI. We ensure that vulnerable children do not miss their basic needs
NL: Basisbehoeften komen ook op de eerste plaats! Kleding, voedsel en onderdak zijn een integraal onderdeel van GMI. We zorgen ervoor dat kwetsbare kinderen hun basisbehoeften niet missen EN: Basic needs also come first! Clothing, food and shelter are an integral part of GMI. We ensure that vulnerable children do not miss their basic needs
NL: We zorgen ervoor dat kwetsbare kinderen ook kunnen deelnemen aan recreatieve activiteiten EN: We ensure that vulnerable children can also participate in recreational activities
NL: We zorgen ervoor dat kwetsbare kinderen ook kunnen deelnemen aan recreatieve activiteiten EN: We ensure that vulnerable children can also participate in recreational activities
Stichting GMI Armoedebestrijdingsprogramma’s GMI Poverty Reduction Programs Foundation
NL: Voedselbudgetopleidingen voor vrouwen met laag inkomen om honger bij kinderen te bestrijden. EN: Food budget training for women with low income to combat child hunger.
NL: We willen leren en niet zomaar gegeven worden EN: We want to learn and not just be given.
NL: Stichting Green Meal Initiative richt zich op duurzaamheid, nul milieuvervuiling door middel van duurzame voedselprogramma’s voor vrouwen en meisjes. EN: Stichting Green Meal Initiative focuses on sustainability, zero environmental pollution through sustainable food programs for women and girls.
Educate a woman and you educate a generation
NL: Als een vrouw is opgeleid, wordt een generatie opgeleid. EN: When a woman is educated, a generation is educated.